1. Blockchain

Om te kunnen beginnen met het begrijpen van cryptocurrencies is het van belang, om te weten wat het is en hoe het werkt. Een currency zoals bijvoorbeeld Bitcoin, is gebouwd op een “blockchain”. Het is dus van belangrijk om te weten wat een blockchain is.

Wat is blockchain?

Een blockchain is een decentraal grootboek (database). Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is, kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een spreadsheet of een Excel werkblad. Een Excelsheet die is gedeeld met iedereen ter wereld. Een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en kan zien wat er in staat. Iedereen met deze spreadsheet, kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen hier in en wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt, overal ter wereld, op elk moment!

Universeel grootboek

Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Google Drive. Er zijn echter eigenschappen die blockchains uniek maken. Één ervan is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden aan de onderkant van de lijst, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties. Een universeel onvervalsbaar grootboek.

Een universeel grootboek | Bron: bitcoinproperly.org
Een universeel grootboek | Afbeelding: bitcoinproperly.org
Peer-to-peer gedistribueerd vertrouwen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een blockchain, dan heeft men geen tussen personen meer nodig.  Het is volledig peer-to-peer. Enkel een computer en internettoegang tot het netwerk. Met open-source software is het vervolgens mogelijk om gebruik te maken van de betrouwbaarheid van het grootboek.

De doorbraak is dat dankzij ‘gedistribueerd vertrouwen‘ digitale gegevens niet bruikbaar gekopieerd kunnen worden maar dat het eigendom digitaal betrouwbaar kan worden overgedragen, zonder intermediair. Of hoe de maker van Bitcoin dit mooi schreef:

“We have proposed a system for electronic transactions without relying on trust.” Satoshi Nakamoto. Bitcoin Whitepaper

Decentraal

Dit is een groot verschil met een centrale database. Een nadeel van centrale afgesloten databases is dat ze zich niet makkelijk laten aansluiten op andere systemen, zonder de veiligheid op het spel te zetten. Nemen we bijvoorbeeld bancaire systemen dan is het met dit soort grootboeken niet eenvoudig om twee partijen een waardetransactie te laten doen. Doorgaans wordt tussen de verschillende systemen een intermediair geplaatst die voor voldoende vertrouwen en controle zorgt zodat de transactie goed kan plaatsvinden. Dit maakt deze systemen duur, langzaam en soms ook fraudegevoelig. Daarnaast zijn centrale opslag plekken altijd makkelijker te hacken dan een decentrale plek. Om een decentrale plek te hacken, zouden alle grootboeken moeten worden verandert, dat is niet te doen.

“A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.” Satoshi Nakamoto. Bitcoin Whitpaper.

Hier in onderscheid de blockchain technologie zich ten op zichten van de techniek die we al kennen. Dit zal de toekomst van zaken gaan doen drastisch veranderen. Blockchain is namelijk nu al niet meer weg te denken! Om dit nog duidelijker te maken hier onder een korte YouTube uitleg van de blockchain.

 

– Life Of Crypto –

 

2. Wat zijn cryptocurrencies? >

Bronnen: bitcoinproperly.org, securitymanagement.nl, Bitcoin.org, wikipedia.nl, uitlegblockchain.nl

Advertenties